Шенжен Solid ди Електроника Ко ООД

Качеството е най-конкурентната ни сила, стабилността и надеждността са най-голямата особеност на ди-твърдите продукти!

Начало > Новини > Съдържание
Изследване и проектиране на многоканален безжичен предавател на данни
- Apr 14, 2017 -

В безжичната сензорна мрежа, базирана на мониторинг на околната среда, събирането на данни е ядрото на системата за мониторинг. Мрежата на безжичните сензори като основа на IoT придоби все по-широко приложение, като анализира данните, събрани от сензорната мрежа, за да се постигне целта на мониторинга, но с подобряването на изискванията в реално време, надеждността на данните и Предаването в реално време е изправено пред предизвикателството, традиционният метод за събиране на данни не може да удовлетвори търсенето на настоящите хора. Следователно, събирането на данни започва от изкуственото събиране на данни до придобиването на мрежово дистанционно, предавателният канал се трансформира от един канал в многоканален, мрежовата структура се развива и от единичната мрежова структура до различните хетерогенни мрежи. Не е трудно да се види, че изследването на системата за предаване на данни на многоканална хетерогенна мрежа е от голямо значение за приложенията за мониторинг в реално време. Този документ предлага специфична схема за предаване на данни в реално време, базирана на безжична сензорна мрежа, и реализира дизайна на многоканален безжичен предавател на данни чрез близката комбинация от многоканална и хетерогенна мрежа. Системата за двоен канал за предаване, състояща се от GPRS и Ethernet, осъществява препредаване на данни в реално време. В процеса на инженерно внедряване се изследва подробно структурата на системата и принципа на работа на цялата преносна система, протоколът за предаване на данни се анализира и многоканалния предавателен механизъм се реализира чрез комбиниране на системния модел и преобразуването на протокола. При проектирането на хардуерната и софтуерната система се приема модулен дизайн и функциите на независими модули се координират, за да изпълнят задачите за предаване. В процеса на проектиране на системния софтуер, вграденият Linux като фундамент, завършва персонализирането на ядрото на системата и развитието на драйвера, осъществява успешно трансплантацията на ядрото. В многоканален софтуер за предавателно предаване на данни, базиран на ARM, мултиканалната предавателна функция се осъществява чрез прилагане на QT4 и комбиниране на модулния дизайн на софтуера. И накрая, хардуерът и софтуерът на многоканалния безжичен трансивър са тествани, за да отговарят на основните изисквания. При изследването на проекта новият режим на предаване се изгражда, като се използва съществуващият предавателен протокол и вградената технология в модела на многоканален безжичен предавател на данни. Многоканалната предавателна кутия с различни протоколи се изпълнява на хардуерна платформа, която може да постигне придобиване и предаване на данни в реално време и споделяне на мрежи. Високопроизводителният ARM процесор се прилага към системата за събиране на данни в реално време, която реализира ниското потребление на енергия и ефективното използване на ресурсите.